Datatekniker / Programmering:

Datateknikeren med speciale i programmering arbejder med udvikling af programmer, herunder avanceret programudvikling af it-systemer som stand alone applikationer, client-server applikationer, web applikationer, m.v.

Desuden arbejder datateknikeren med speciale i programmering med udviklingsopgaver inden for embeddede systemer og databasesystemer.

Datateknikeren med speciale i programmering kan også være involveret i forhold til installation, konfiguration, vedligeholdelse og administration af server- og netværksløsninger.

Datateknikere er beskæftiget i offentlige og private virksomheder med drift og vedligeholdelse af IT-systemer. Dit arbejde vil også omfatte at rådgive om de mange produkter. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.

Som færdiguddannet kan du bl.a. videreuddanne dig til IT-teknolog, datamatiker, automationsteknolog og multimediedesigner, eller til professionsbachelor i eksport eller teknologi.

Datatekniker uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag, der lærer dig at arbejde med it-systemer. Det kan være computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk og fejlfinding, programmering m.fl. Men du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen.

Der kan også være fejl i programmerne, som man går igennem og eventuelt ændrer. Når fejlen er rettet, starter man anlægget og prøvekører det. Meget af arbejdet indebærer, at man sætter sig ind i instruktionsbøger og manualer, som ofte er på engelsk.

Datateknikere deltager i arbejdet med at lave nye programmer. Der er ofte tale om bestillingsopgaver, altså anlæg, der skal bruges til nogle bestemte opgaver i en virksomhed. Det kan fx være en database, der skal kunne registrere kunder. Det hører med til udarbejdelsen af et nyt program at afprøve det og udarbejde vejledninger til, hvordan det er bygget op og fungerer.

It-teknikeren yder også support på systemer og netværk, de installerer programmer, laver fejlsøgninger og fejlretninger. I større virksomheder sker det fra en helpdesk, som tager imod opgaver løbende. Opgaverne omfatter også installation og drift af hardware, monitorer, printere, routere, servere mv.

Generelt kræver datatekniker uddannelsen teknisk indsigt og samarbejdsevner, og du skal være rimelig lærenem og du skal kunne fordybe dig i ukendt materiale, for at sætte dig ind i en specifik problemstilling. Du skal også være faglig stærk til matematik og engelsk.